സമീകൃതാഹാരം കഴിക്കുന്നത് കുടൽ പ്രശ്‌നങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ സഹായിക്കും.

പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ബീൻസ്, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ എന്നിവയിലെല്ലാം ഉയർന്ന അളവിൽ ലയിക്കുന്നതും ലയിക്കുന്നതുമായ നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ആപ്പിൾ... ദിവസവും ഒരു ആപ്പിൾ കഴിച്ചാൽ കുടൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ അകറ്റി നിർത്താം. ആപ്പിളിൽ പെക്റ്റിൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മലബന്ധം ഒഴിവാക്കാൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ലയിക്കുന്ന നാരാണ്. മലബന്ധ പ്രശ്നം തടയാൻ ആപ്പിൾ സഹായകമാണ്.

ഓറഞ്ച്... ഓറഞ്ചിൽ നാരിന്റെ അംശവും ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ സിയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നരിൻജെനിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്ലേവനോൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ഉണക്ക മുന്തിരി... വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും ആൻറിഓക്സിഡൻറുകളും ഉണക്ക മുന്തിരിയിൽ ധാരാളമുണ്ട്. ദഹന പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കാനും മലബന്ധം തടയാനും ഏറ്റവും മികച്ചതാണ് ഉണക്ക മുന്തിരി

നാരുകൾ ധാരാളം അടങ്ങിയതിനാൽ ഇവ മലബന്ധം അകറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു. ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയെ ആരോഗ്യമുള്ളതാക്കാൻ ഉണക്കമുന്തിരി ശീലമാക്കാം.

വേനൽക്കാലത്ത് നിർജ്ജലീകരണം സാധാരണമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ മലബന്ധ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്മുടെ കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നാരുകൾ കൂടാതെ ജലത്തിന്റെ അംശം കൂടുതലുള്ള പലതരം പഴങ്ങളുണ്ട്.

ഏറ്റവും സാധാരണമായ വേനൽക്കാല പഴങ്ങളിൽ മാമ്പഴം, സരസഫലങ്ങൾ, മുന്തിരി, തണ്ണിമത്തൻ, പപ്പായ, ആപ്പിൾ, വാഴപ്പഴം, മധുരമുള്ള ഓറഞ്ച് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു